ابزار چرخ دوار انعطاف پذیر شفت انعطاف پذیری متناسب با